facebookz

Łazienki to zazwyczaj małe pomieszczenia a trzeba w nich pomieścić wiele funkcji. Dlatego też wszystko musi być tam ergonomicznie przemyślane, włącznie z elektryką. Często spotkacie się z tym, że np. gniazdka w łazience są wyjątkowo wysoko a architekt nie zgadza się umieszczenie kinkietu nad wanną. Cóż – woda i prąd to mało bezpieczna para 😉
Elementy łazienki mają swoje strefy ochronne (zakresy) w których dopuszcza się instalowanie prądu tylko w określonych sytuacjach lub odpowiednio szczelnych.:
*Zakres (strefa) 0: Stosować można wyłącznie oświetlenie jednoznacznie odpowiadające wymaganiom klasy ochronnej (IP X7) o niskim napięciu ochronnym 12 wolt. Transformator musi znajdować się poza zakresem 0.
*Zakres (strefa) 1: W tej strefie można stosować wyłącznie oświetlenie o obniżonym bezpiecznym napięciu 12 wolt. Ponadto musi ono odpowiadać wymaganiom klasy ochronnej IP X4 (ochrona przed wodą rozpryskiwaną). W przypadku zagrożenia wodą strumieniową (np. z dysz tuszu wodnego) konieczne jest zastosowanie klasy ochronnej IP X5.
*Zakres (strefa) 2: Oświetlenie musi być chronione przynajmniej przed wodą rozpryskiwaną (klasa ochrony IP X4)
*Zakres (strefa) 3: W tym zakresie można stosować oprawy o niższej szczelności pod warunkiem, że znajdą się poza 60-centymetrową strefą 2 i dalej niż 60 cm od umywalki. Jeżeli oprawy będą zainstalowane w odległości mniejszej niż 60 cm od umywalki to wymagana jest szczelność IP44
Klasy szczelności oznacza się skrótem IP. Np. zwykłe gniazdko w mieszkaniu ma klasę IP22.
Pierwsza cyfra indeksu IP oznacza ochronę przed ciałami stałymi:
0 – brak ochrony;
1 – ochrona przed obiektami większymi niż 50 mm (przypadkowe dotknięcie dłonią);
2 – ochrona przed obiektami większymi niż 12,5 mm (przypadkowe dotknięcie palcem);
3 – ochrona przed obiektami większymi niż 2,5 mm (przypadkowy kontakt z narzędziem, przewodem itp.);
4 – ochrona przed obiektami większymi niż 1 mm (przypadkowy kontakt z cienkim drutem, wkrętem itp.);
5 – ochrona przed pyłem (możliwe przenikanie pyłu w niewielkich ilościach, nie zakłócających prawidłowego działania);
6 – pyłoszczelność (całkowita ochrona przed kontaktem i przedostaniem ciał stałych).
Druga cyfra oznacza ochronę przed wodą:
0 – brak ochrony;
1 – ochrona przed kroplami wody spadającymi swobodnie pionowo;
2 – ochrona przed kroplami wody spadającymi swobodnie z odchyleniem do 15 stopni;
3 – ochrona przed kroplami wody spadającymi swobodnie z odchyleniem do 60 stopni;
4 – ochrona przed kroplami wody spadającymi lub rozpryskiwanymi pod dowolnym kątem (deszcz);
5 – ochrona przed skierowanym strumieniem wody;
6 – ochrona przed silnym strumieniem wody lub falą;
7 – ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu w wodzie do 1 m, w czasie nie dłuższym niż 30 minut;
8 – ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu ciągłym w wodzie (dla kryteriów określonych przez producenta; w niektórych przypadkach stopień 8 oznacza obudowę hermetyczną).
(posiłkowaliśmy się artykułem ze strony WWW.lumia.sklep.pl, Dane do opracowania:
norma IEC 60529)
 
 
Jakie_lampy_do_lazienki_wymagania_szczelnosc_strefy.jpg

AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website secured by Security Audit Systems, visit our cyber security website

© 2014 ESSA - Architektura i wykończenia wnętrz. Polityka prywatności. Realizacja: Agencja reklamowa 3motion